0

Schowek:

Zrównoważony rozwój w Agorze

Od ponad 32 lat włączamy się w budowę społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy instytucje stojące na straży wolności mediów i demokracji, nagłaśniamy ważne sprawy społeczne i inicjujemy działania na rzecz środowiska.

8 Miejsce pracy - Wzrost gospodarczy i godna praca
8 Miejsce pracy - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

  • rozwijanie i prowadzenie dotychczasowej działalności w oparciu o standardy odpowiedzialnego biznesu
16  Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
16  Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

  • analiza ryzyk i ocena wpływu firmy na jakość państwa prawa i życie społeczności
  • Nasze wartości i zasady
  • Obszary wpływu
  • Istotne zagadnienia ESG
  • Zobowiązania z 2021 r. i cele na 2022 r.

Wybierz temat: